Målgruppebeskrivelser

​Visitator vurderer sygdommens sværhedsgrad og kompleksitet udfra det materiale der er i henvisningen. Herunder om patienten tilhører målgruppen for den hospitalsbaserede psykiatri. 

Redaktør