​​

Ofte stillede spørgsmål

​Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende henvisning og behandling i Region Hovedstadens Psykiatri​.​

Hvem tilbydes behandling i psykiatrien

Region Hovedstadens Psykiatri tilbyder behandling til mennesker med psykiske sygdomme af moderat og svær grad. Vi behandler både børn, unge og voksne.​

Når vi modtager en henvisning fra din læge/behandler, vurderer vi ved hjælp af nationale og lokale retningslinjer inden for det psykiatriske speciale, om vi eller en anden behandlingsinstans har det rette tilbud til dig.​

Se også:

Vejledning til implementering af udrednings og behandlingsret (Danske Regioner 2014)

Hvis vi kan tilbyde dig en relevant behandling, modtager du efterfølgende en indkaldelse fra et af regionens psykiatriske centre, med nærmere information om mødested, tidspunkt og evt. forberedelse.​​​​​


Hvorfor har jeg ikke fået behandling på det nærmeste psykiatriske center?

CVD fordeler patienter efter kapacitet. Du vil blive tilbudt behandling på det psykiatriske center, der har bedst plads på det tidspunkt, vi behandler din henvisning.


Kan jeg flytte min behandling?

r behandlingsopstart: Ja, hvis tilsvarende behandling tilbydes på et andet hospital psykiatrisk center i Region Hovedstadens Psykiatri.

Efter behandlingsopstart: Ja, men du skal sammen med din behandlingsansvarlige læge på centret træffe denne beslutning.


Hvad betyder frit sygehusvalg?

Hvis du ønsker behandling på ét bestemt psykiatrisk center, kan du vælge dette, såfremt stedet tilbyder den aktuelle behandling. Her vil du blive tilbudt den første ledige tid.​

 

Hvorfor kan jeg ikke få behandling i Region Hovedstadens Psykiatri?

Den vigtigste opgave i CVD​ er at sikre, at du modtager den rette behandling, det rette sted, til den rette tid. Det er ikke altid tilfældet, at hospitalsbehandling vil være det rigtige. I det tilfælde tilbageviser vi henvisningen, og giver din læge/behandler skriftlig besked med en forklaring. Du skal herefter selv kontakte henviseren, så I sammen kan finde en anden løsning.

Ventetid

I Center for Visitation og Diagnostik fordeler vi patienterne efter kapacitet på de psykiatriske centre i Region Hovedstaden.

Det betyder, at vi er i tæt kontakt med alle behandlingstilbud på tværs af hospitalet, og ved, hvor mange patienter der er plads til på de enkelte centre.

Vi forsøger altid at finde et behandlingssted tæt på dig, men hvis der ikke er plads, vil vi i stedet sende dig til et andet center.

Ledig kapacitet betyder, at du bliver indkaldt til første behandlingssamtale indenfor 30 dage fra din henvisning er modtaget i Center for Visitation og Diagnostik.

Hvis dette ikke kan overholdes, er det muligt at du visiteres til behandling på et privat hospital.Redaktør