Forskning

KAG Bipolar vil løbende igangsætte nye forskningsprojekter, som alle patienter i det nye behandlingstilbud vil blive tilbudt at deltage i.

Behandlingstilbuddet i de nye teams vil løbende blive tilpasset og udviklet bl.a. ud fra de resultater, vi får fra forskningsprojekter.

KAG Bipolar studiet

Når patienter modtager behandling i teamet, der er specialiseret i bipolar lidelse, indgår de i et forskningsstudie, som hedder KAG Bipolar Forsøget. Forskningen skal bruges til at udvikle ny viden om bipolar lidelse. Patienterne vil blive sat grundigt ind i, hvad det betyder for at indgå i forsøget og kan til en hver tid trække sig fra deltagelse.

KAG Bipolar forsøget vil undersøge forskel i behandlingseffekt ved at sammenligne patienter, der modtager specialiseret behandling i et af de 5 ambulante F-ACT teams tilknyttet KAG Bipolar, med patienter, der modtager behandling i de almindelige F-ACT teams. Dette gøres ved at sammenligne forskelle i:

 1. Risiko for indlæggelse og varighed af en evt. indlæggelse
 2. Depressive og maniske symptomer
 3. Uddannelse, arbejde og familieliv
 4. Livskvalitet og tilfredshed med behandlingen

  Desuden undersøges hvorvidt:
 5. Behandlingen i højere grad er i overensstemmelse med gældende retningslinjer
 6. Behandlernes tilfredshed med behandling og arbejde øges

I første omgang er det kun patienter med længerevarende bipolar lidelse der skal modtage behandling i de nye teams og derved indgå i KAG Bipolar forsøget.

Hvis en patient ønsker at deltage i studiet, skal der foretages randomisering (trækkes lod), hvorved 70% vil blive tildelt et ambulant forløb i et af de specialiserede ambulante teams tilknyttet KAG Bipolar (KAG Bipolar), og 30% vil blive tildelt vanlig ambulant forløb i det lokale almene F-ACT team (kontrol) i op til 1,5 år.

Patienter der ikke ønsker at indgå i forskning skal henvises til/fortsætte i lokalt ambulatorium med F-ACT behandling. 

 

Smart Bipolar Forsøget

Smart Bipolar Forsøget vil undersøge effekten af brug af Monsenso app i klinisk praksis i de fem F-ACT teams i RHP tilknyttet KAG Bipolar. Forsøget forventes opstartet i alle fem teams i marts 2021.

Smart Bipolar forsøget har til formål, at undersøge, om patienters sygdomsforløb og livskvalitet bedres ved brug af Monsenso appen med eller uden tilbagemelding fra behandlerne i KAG Bipolar (feedback). Det vil vi gøre ved at sammenligne:

 • Stemningsleje, vurderet via Monsenso
 • Depressive og maniske symptomer
 • Fremgang i uddannelse, arbejde og familieliv.
 • Livskvalitet og tilfredshed med behandlingen

 

Ved randomisering trækkes lod om, hvorvidt patienten tildeles:

 1. Monsenso App med feedback på indtastede data fra patientens behandler eller
 2. Monsenso App uden feedback på indtastede data fra patientens behandler eller
 3. en version af Monsenso App, der udelukkende tillader daglig registrering af stemningsleje og ingen andre af Monsensos funktionaliteter.

 

Nyhenviste patienter, samt eksisterende patienter der modtager behandling i et F-ACT-forløb i KAG Bipolar (patienter der indgår i KAG Bipolar Forsøget), uden tidligere brug af Monsenso eller Tastro App, skal tilbydes at indgå i studiet. 


Redaktør