Kort om KAG Bipolar

​​KAG Bipolar skal stå i spidsen for udarbejdelse af kliniske retningslinjer og understøtte kompetenceløft i forhold til behandling af patienter med bipolar lidelse på tværs af hele Region Hovedstadens Psykiartri. Derfor samler vi behandlingen i specialiserede teams, og de første teams er allerede certificerede og i gang med at behandle patienter.