Behandling

​KAG Bipolar igangsætter løbende nye indsatser og forskningsprojekter.

Specialiseret ambulant​​ behandling:

For at bedre den ambulante hospitalsbehandling, blev der i 2020 skabt 5 specialiserede ambulante F-ACT teams tilknyttet KAG Bipolar. De specialiserede teams behandler patienter med længerevarende bipolar lidelse og forsker bl.a. i forskellen mellem specialiseret og generaliseret ambulant F-ACT behandling. Som led heri kan patienter med bipolar lidelse modtage F-ACT behandling via KAG Bipolar Forsøget.
 
Der er placeret et specialiseret ambulant F-ACT team for behandling af bipolar lidelse i hvert af de 5 største psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri; Psykiatrisk Center København, Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center Ballerup, Psykiatrisk Center Glostrup og Psykiatrisk Center Nordsjælland.
Alle behandlere i de fem teams har modtaget certificering bestående af undervisning i diagnostik, medicinsk behandling og gruppebaseret psykoedukation af bipolar lidelse. Behandlerne deltager også i faglige temadage to gange årligt og får løbende supervision mv.
Læs mere om etablering af specialiseret ambulant behandling i Outcomebooks Bipolar.
 

Behandling u​​nder indlæggelse:

I efteråret 2022 opstarter KAG bipolar et pilotprojekt på Psykiatrisk Center København, Frederiksberg matriklen, der omhandler behandling under indlæggelse ”KAG Bipolar under indlæggelse”. Formålet er at undersøge, hvordan behandling under indlæggelse af patienter med bipolar lidelse kan optimeres, herunder at udarbejde kliniske retningslinjer for den lægelige, sygeplejefaglige og miljøterapeutiske behandling af patienter med bipolar lidelse i forskellige faser.

Redaktør