Forskning

​KAG Bipolar har aktuelt tre aktive forskningsprojekter, KAG Bipolar Forsøget, Smart Bipolar Forsøget, samt KAG Bipolar under indlæggelse. For detaljer se Outcomebook Bipolar 2021.

KAG Bipolar Fors​​øge​t

KAG Bipolar studiet opstartede i 2020. På fem af Region Hovedstadens største centre; Psykiatrisk Center København, Psykiatrisk Center Ballerup, Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center Glostrup og Psykiatrisk Center Nordsjælland, blev der etableret specialiserede ambulante teams tilknyttet KAG Bipolar.
KAG Bipolar studiet vil undersøge forskel i behandlingseffekt ved at sammenligne patienter, der modtager specialiseret ambulant F-ACT behandling i et team tilknyttet KAG Bipolar, med patienter, der modtager ambulant F-ACT behandling i et alment team.

Dette gøres ved at sammenligne forskelle i:
  • Risiko for indlæggelse og varighed af en evt. indlæggelse
  • Depressive og maniske symptomer
  • Uddannelse, arbejde og familieliv
  • Livskvalitet og tilfredshed med behandlingen
Desuden undersøges hvorvidt:
  • Behandlingen i højere grad er i overensstemmelse med gældende retningslinjer
  • Og det undersøges om behandlernes tilfredshed med behandling og arbejde øges
 

Smart Bipolar​ Forsøget

Smart Bipolar Forsøget vil undersøge effekten af brug af Monsenso app i klinisk praksis. Det har til formål, at undersøge, om patienters sygdomsforløb og livskvalitet bedres ved brug af Monsenso appen med eller uden tilbagemelding fra behandlerne i KAG Bipolar (feedback). Det vil vi gøre ved at sammenligne:
  • Stemningsleje, vurderet via Monsenso
  • Depressive og maniske symptomer
  • Fremgang i uddannelse, arbejde og familieliv.
  • Livskvalitet og tilfredshed med behandlingen
Forsøget er for deltagere i KAG Bipolar F-ACT behandling.
 

KAG Bipolar under indlægge​​​lse

I efteråret 2022 opstartes forskningsprojektet KAG Bipolar under indlæggelse. Dette pilotprojekt finder sted på Psykiatrisk Center København, Frederiksbergmatriklen.
 
Med forskningsprojektet ønskes til at undersøge hvordan behandling under indlæggelse af patienter med bipolar lidelse kan optimeres.
Specifikt vil pilotprojektet belyse fordele og ulemper ved samling og specialisering af behandlingen af patienter med bipolar lidelse på færre sengeafsnit på Frederiksbergmatriklen. Som en del af projektet udarbejdes kliniske retningslinjer for den lægelige, sygeplejefaglige og miljøterapeutiske behandling af patienter med bipolar lidelse i forskellige faser.​
Redaktør