Hvem er KAG Bipolar

KAG Bipolar består af en tredelt ledelse; Lars Kessing, professor, overlæge dr. med., Ellen Margrethe Christensen, overlæge, speciallæge i psykiatri og Sarah Krarup Larsen, specialpsykolog i psykiatri samt en projektkoordinator for KAG Bipolar; Natacha Kyster, kandidat i folkesundhedsvidenskab.

​KAG-ledelsen

Fra venstre: Sarah Krarup Larsen, Ellen Margrethe Christensen, Lars Kessing og Natacha Kyster

Lars Vedel Kessing

  • Professor, Psykiatrisk Center København
  • Projektejer og overordnet leder af KAG

Lars Vedel Kessing har siden 2002 været professor og overlæge i psykiatri ved Psykiatrisk Center København, og ved Københavns Universitet. Han grundlagde i 2002 den Affektive Forskningsenhed, senere omdøbt til Copenhagen Affective Disorder Research Center (CADIC), i 2004 var Lars med til at etablere Kompetencecenter for Affektive Lidelser (nu Ambulatorium for Affektive Lidelser) i Region Hovedstaden og i 2009 Dansk Selskab for Affektive Lidelser (DSAL). 
Lars forsker i affektive lidelser og et særligt fokus er på udvikling og sygdomsforløb ved affektive lidelser samt effekten af medicinsk og psykologisk behandling på kort og lang sigt. Et særligt prioriteret fokusområde er kognitive vanskeligheder.

Lars har med kolleger vist at tidlig specialiseret kombineret medicinsk og psykologisk behandling på afgørende vis bedrer langtidsforløbet hos mennesker med bipolar affektiv sindslidelse. Han har tillige i en lang række undersøgelser bekræftet de gavnlige effekter af behandling med lithium. Aktuelt forsker CADIC intensivt i at identificere biomarkører for bipolar affektiv sindslidelse til diagnostik og behandling samt i anvendelsen af smartphones.


​Ellen Margrethe Christensen

  • Overlæge, Psykiatrisk Center København
  • Leder af KAG Bipolar

Ellen Margrethe Christensen er speciallæge i psykiatri. Hun har været ansat som læge i psykiatrien siden 1980, tidligere som afdelingslæge på psykiatrisk afdeling, Bispebjerg Hospital og som overlæge på psykiatrisk afdeling, Hillerød. Hun har fortrinsvis beskæftiget sig med patienter med affektive lidelser, ambulant som under indlæggelse.

I 2004 var Ellen Margrethe med til at etablere Kompetencecenter for Affektive Lidelser (Nu Ambulatorium for Affektive Lidelser) hvor hun har været ledende overlæge frem til 2022. Ellen Margrethe har udviklet psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse.

Ellen Margrethe har publiceret en række videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter og underviser speciallæger, kommende speciallæger og specialpsykologer i psykopatologi ved affektive lidelser.


Sarah Kraru​​p Lar​​sen

  • Special psykolog, Psykiatrisk Center Nordsjælland
  • KAG leder​

Sarah Krarup Larsen er specialpsykolog og specialist i psykopatologi. Hun har siden 2007 været ansat på Psykiatrisk Center Nordsjælland. Psykoterapeutisk er hun uddannet i kognitiv adfærdsterapi.


​KAG Medarb​​ejdere

Natacha Blauenfeldt Kyster
Akademisk medarbejder, projektkoordinator KAG Bipolar
Natacha.blauenfeldt.kyster@regionh.dk
Tlf. 2035 5848

 

Maria Fauerholt-Jepsen
Post doc., Seniorforsker KAG Bipolar
maria.faurholtjepsen@regionh.dk

 

Malene Schwarz Dyreholt
Projektsygeplejerske
malene.schwarz.dyreholt@regionh.dk


​​Redaktør