Hvem er KAG Bipolar

​KAG Bipolar består af en tredelt ledelse; Lars Kessing, professor, overlæge dr. med., Ellen Margrethe Christensen ledende overlæge, speciallæge i psykiatri og pt. vakant KAG-leder stilling (ledende sygeplejerske eller psykolog), samt en projektkoordinator for KAG Bipolar; Natacha Kyster sygeplejerske, kandidat i folkesundhedsvidenskab.

KAG​ lede​lsen:

​Lars Vedel Kes​sing

Lars Vedel Kessing har siden 2002 været professor og overlæge i psykiatri ved Psykiatrisk Center København, afdeling O, Rigshospitalet og ved Københavns Universitet. Han grundlagde i 2002 den Affektive Forskningsenhed, senere omdøbt til Copenhagen Affective Disorder Research Center (CADIC), i 2004 Kompetence center for Affektive lidelser i Region Hovedstaden og i 2009 Dansk Selskab for Affektive Lidelser (DSAL) og han er leder af KAG Bipolar.

Lars Kessing forsker i affektive lidelser og et særligt fokus er på udvikling og sygdomsforløb ved affektive lidelser samt effekten af medicinsk og psykologisk behandling på kort og lang sigt. Et særligt prioriteret fokusområde er kognitive vanskeligheder.

Lars Kessing har med kolleger vist at tidlig specialiseret kombineret medicinsk og psykologisk behandling på afgørende vis bedrer langtidsforløbet hos mennesker med bipolar lidelse. Han har tillige i en lang række undersøgelser bekræftet de gavnlige effekter af behandling med lithium. Aktuelt forsker CADIC intensivt i at identificere biomarkører for bipolar lidelse til diagnostik og behandling samt i anvendelsen af smartphones. Et centralt satsningsområde er KAG Bipolar forsøget som undersøger effekt af specialiseret og delvist centraliseret behandling versus generaliseret behandling​

Ellen​ Margrethe Christe​​​nsen ​

Ellen Margrethe Christensen er speciallæge i psykiatri. Hun har været ansat som læge i psykiatrien siden 1980, tidligere som afdelingslæge på psykiatrisk afdeling, Bispebjerg Hospital og som overlæge på psykiatrisk afdeling, Hillerød. Hun har fortrinsvis beskæftiget sig med patienter med affektive lidelser, ambulant som under indlæggelse.

I 2004 tiltrådte hun en stilling på psykiatrisk afdeling, Rigshospitalet, for at opbygge en nyetableret ambulant klinik for patienter med affektive lidelser, specielt patienter med bipolar lidelse. Klinikken er i tidens løb blevet udbygget og yderligere specialiseret, og hun har udviklet den psykoterapeutiske behandling af bipolare patienter i form af psykoedukation. Ambulatoriet er en central medspiller ved kompetenceudviklingen i de nye FAC-T teams i KAG-bipolar.

Ellen Margrethe Christensen har publiceret en række videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter og underviser speciallæger, kommende speciallæger og specialpsykologer i psykopatologi ved affektive lidelser.

Sarah Kraru​​p Lar​​sen

 • Special psykolog, Psykiatrisk Center Nordsjælland
 • KAG leder​

Sarah Krarup Larsen tiltræder som KAG leder pr.1/12 (Biografi følger).​​


KAG medarb​​​ejdere

Natacha Blauenfeldt Kyster
Akademisk medarbejder, projektkoordinator KAG Bipolar
Natacha.blauenfeldt.kyster@regionh.dk
Tlf. 2035 5848

 

Maria Fauerholt-Jepsen
Post doc., Senior Forsker KAG Bipolar
maria.faurholtjepsen@regionh.dk

 

Malene Schwarz Dyreholt
Projektsygeplejerske
malene.schwarz.dyreholt@regionh.dk

 

​KAG partnere

KAG ledelsen samarbejder med en KAG partnergruppe. Denne består af en KAG partner fra hvert af de psykiatriske centre i Regions Hovedstadens Psykiatri, samt to KAG partnere med brugererfaring.

 • Psykiatrisk Center København
  Ulla Knorr, Klinikchef
 • Psykiatrisk Center Bornholm
  Malene Vestergaard, Klinikchef
 • Psykiatrisk Center Nordsjælland
  Anne-Marie Bangsgaard Jørgensen, Klinikchef
 • Psykiatrisk Center Amager
  Henrik Nørbak-Emig, Klinikchef
 • Psykiatrisk Center Ballerup
  Jens Drachmann Bukh, Klinikchef
 • Psykiatrisk Center Glostrup
  Darius Mardosas, Klinikchef
 • Psykiatrisk Center Sct. Hans
  Jakob Krarup, Klinikchef
 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
  Ann-Sofie Saldeen, Overlæge  
 • KAG Partner - Peerrep
  Gudmunda Anardottir
 • KAG Partner – pårørendementor
  Birgitte Janischefska 

Redaktør