Nicole K. Rosenberg

​​Nicole K. Rosenberg er specialpsykolog i psykiatri og specialist i psykoterapi, og har siden 2009 været adjungeret professor ved Aarhus Universitet. Nicole K. Rosenberg har været ansat i psykiatrien siden 1981, men har også arbejdet med neuro-rehabilitering. 

I en række år har Nicole K. Rosenberg været ansat i Region Midtjylland, blandt andet som leder af Klinik for angst, OCD og selvmordsforebyggelse og som chefpsykolog; begge dele på Psykiatrisk Hospital Risskov. I 2014 blev Nicole K. Rosenberg klinikleder på Psykoterapeutisk Klinik, PC København. Som leder har Nicole K. Rosenberg implementeret flere nye behandlingsformer og manualer samt initieret og gennemført en række forskningsprojekter, blandt andet inden for angstområdet. Endvidere har Nicole K. Rosenberg 30 års erfaring med undervisning i psykoterapi, blandt andet KAT, samt diagnostik og psykopatologi, især inden for angst og depression. 

Nicole K. Rosenberg har bidraget med en række publikationer, både i tidsskriftsartikler, bøger og bogkapitler, senest som medforfatter til en bog om PTSD. Foruden sit virke som klinikleder på PC København, og som leder af KAG Psykoterapi, er Nicole K. Rosenberg involveret i flere igangværende forskningsprojekter, blandt andet om netværksmøder og anvendelse af virtual reality i behandlingen af socialfobi.


Redaktør