KAG Psykoterapi skal være med til at udvikle og sikre et tæt samspil mellem psykoterapeutisk forskning, klinik og kompetencer, samt skabe en evidensbaseret behandling af høj og ensartet kvalitet.

Med KAG Psykoterapi har vi forudsætningerne, og dermed en enestående mulighed, for at få den evidensbaserede behandling til at leve i den kliniske virkelighed.