​​​​​​​​​​​​​​​

PSP

​Psykiatrien indgår i PSP-samarbejde med Københavns Politi, Københavns Vestegns Politi og Nordsjællands Politi samt Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Formålet med PSP-samarbejdet er at koordinere politiets, de sociale myndigheders og psykiatriens indsats i forhold til socialt udsatte. PSP-sager vil typisk handle om borgere, som har brug for hjælp, men som hører til flere myndighedsområder, fx patienter i psykiatrien, lovovertrædere og/eller brugere i socialsektoren. PSP-samarbejdet skal sikre, at disse særligt udsatte borgere får den nødvendige støtte og bedst mulig hjælp til at forbedre deres situation.

Redaktør