​​​​​

Psykiatripraksiskonsulentens opgaver

​Funktionsbeskrivelse for psykiatripraksiskonsulenten​.

​Formål 

Psykiatripraksiskonsulenten bidrager til helhed i patientforløb med høj faglig kvalitet, god service og effektiv ressourceudnyttelse. Psykiatripraksiskonsulentfunktionen skal:​

 • styrke kommunikationen og samarbejdet mellem praksis og psykiatri
 • arbejde for sammenhængende og mere ensartede behandlingsforløb for tværs af regionen
 • arbejde for, at de enkelte patientforløb tilrettelægges hensigtsmæssigt ved sektorovergange
 • bidrage til at optimere kvaliteten i samarbejdet mellem praksis og psykiatri

Funktionen 

Psykiatripraksiskonsulenten skal have tæt kontakt til hospitalsdirektionen med henblik på at styrke samarbejdet mellem almen praksis og psykiatri. Herudover skal psykiatripraksiskonsulenten samarbejde med specialepraksiskonsulenterne og de kommunale praksiskonsulenter i regionen. Psykiatripraksiskonsulenten har derfor en vigtig strategisk funktion som både formidler og som samarbejdskanal for patientforløb på tværs af sektorer. 

Funktionen som psykiatripraksiskonsulent er en integreret del af KAP-H. Psykiatripraksiskonsulentens arbejde skal derfor bidrage til at skabe sammenhæng i regionens kvalitetsindsatser for almen praksis. Det forventes derfor, at psykiatripraksiskonsulenten deltager i relevante kvalitetsprojekter på tværs af KAP-H’s projektportefølje. 

Opgaver indeholdt i det faste månedlige honorar

 • Samarbejde med hospitalsdirektion
 • Ansvarlig for psykiatri som specifikt ressortområde
 • Samarbejde og koordinere med specialepraksiskonsulenterne
 • Ansvarlig for at der udarbejdes og opdateres patientforløbsbeskrivelser inden for gældende ressortområde. Forløbsbeskrivelserne forfattes af specialepraksiskonsulenterne
 • Har ansvar for koordinering med mindre afdelinger og eller projekter uden tilknyttet specialepraksiskonsulent
 • Afholdelse og deltagelse i diverse netværk
  • Deltagelse i hospitalspraksiskonsulentnetværk
  • Afholdelse af netværksmøder for specialepraksiskonsulenter
  • Afholdelse af netværksmøder med kommunale praksiskonsulenter i regionen
  • Deltagelse i relevante netværk for øvrige kvalitetsindsatser i KAP-H
 • Afholde diverse gå-hjemmøder inden for specifik ressortområde i regionen
 • Deltagelse i projekter i KAP-H, herunder audits
 • Ad hoc information i PLO-kommuner
 • Løbende faglig sparring med igangværende projekter i KAP-H
 • Deltage i konsulentordningens uddannelsesprogram og netværksmøder
 • Evt. deltagelse i samordningsudvalgsmøder

Faste aktiviteter, som udløser honorar ved indsending af E-faktura

 • Deltagelse i møder i Sundhedsfagligt Råd
 • Deltagelse i opgaver efter anmodning fra samordningsudvalget
 • Deltagelse i ekstraordinære regionale og nationale fora
NB: Alle opgaver og repræsentationer skal koordineres med sekretariatet for konsulentordningen​.​​

Redaktør