samordningsudvalg---struktur_final.png

Psykiatriens fælles samordningsudvalg

Formål

Psykiatriens Fælles Samordningsudvalg skal bidrage til den overordnede konkretisering og udvikling af fokusområder og mål, som er aftalt i Sundhedsaftalen for 2019-2023.

Derudover skal Psykiatriens Fælles Samordningsudvalg bidrage til at understøtte de lokale samordningsudvalgs arbejde med at videreudvikle og udføre det praksisnære driftssamarbejde mellem kommuner, hospitaler og almen praksis på sundhedsområdet.

Formandskab

  • Direktør i Københavns Kommunes socialforvaltning Katrine Ring
  • Vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri Lone Bjørklund
  • Repræsentant fra PLO - Hovedstaden, Praktiserende læge Annette Randløv

 Møder i Psykiatriens fælles samordningsudvalg


Møder 2022

Referat - psykiatriens fælles samordningsudvalg - 25. februar 2022Møder 2021

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneMøde d. 15. nobember 2021

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneMøde d. 9.​ juni

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneMøde d. 26. februarMøder 2020

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneMøde d. 7. december 2020

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneMøde d. 27. august 2020

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneEkstraordinært møde d. 30. marts 2020

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneMøde d. 6. marts 2020

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneMøde d. 16. april 2020

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneMøde d. 28. maj 2020

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneMøde d. 29. juni 2020


​De lokale samordningsudvalg

Formål

De lokale samordningsudvalg  skal bidrage til konkretisering og udvikling af fokusområder og mål, som er aftalt i Sundhedsaftalen for 2019-2023.

Derudover skal de lokale samordningsudvalg på voksenområdet bidrage til at understøtte arbejdet med at videreudvikle og implementere det praksisnære driftssamarbejde mellem kommuner, hospitaler og almen praksis på sundhedsområdet. Herunder skal der være særlig opmærksomhed på implementering af samarbejdsaftalen på voksenområdet.

Det enkelte lokale samordningsudvalg kan varetage udviklingsopgaver på vegne af alle planområder, ved at byde ind på en opgave med at konkretisere et af sundhedsaftalens mål med henblik på efterfølgende implementering i de øvrige planområder.