​​​

Afslutning af et ambulant forløb

​Ved afslutning af et ambulant forløb ajourfører BUC det Fælles Medicin Kort - FMK og sender en epikrise til barnets/den unges læge indenfor 24 timer. 

Børn og unge, der er i antipsykotisk behandling med mere end ét antipsykotisk præparat eller i anden antipsykotisk behandling, der kræver tæt kontrol, fx blodprøver eller ekg, kan Side 16 barnet/den unge kun afsluttes til egen læge, hvis tilstanden er stabil og efter forudgående dialog med egen læge. 

 Ved afslutning af et ambulant behandlingsforløb sendes Korrespondancemeddelelse KM til barnets/den unges egen læge med henblik på overtagelse af behandlingsansvaret. Barnets/den unges egen læge er forpligtet til at svare på Korrespondancemeddelelsen indenfor 3 hverdage. Der bør være angivet en kontaktlæge i BUC, som egen læge kan kontakte i situationer, hvor egen læge ikke er fagligt kompetent til at overtage behandlingsansvaret. 

 For at barnets/den unges opfølgningsbehov bliver tydeligt for den praktiserende læge, skal barnets/den unges opfølgningsbehov markeres med en farve i epikrisen. På den måde kan egen læge umiddelbart se om der er behov for opfølgning nu eller senere, når epikrisen modtages. 

I forbindelse med afslutningen af et forløb sikres det, at kommunen har fået al materiale af relevans, herunder evt. erklæring. 

I sager, der er afsluttet i BUC, har samarbejdspartnere mulighed for at tage kontakt ved behov for drøftelser eller lign. omkring den videre behandling af barnet/ den unge i op til 14 dage efter fremsendelse af erklæring. 

Hvis barnets/den unges tilstand forværres kan der på ny henvises til BUC. Det sker ved at sende en henvisning til CVD​.

​​

Redaktør