​​​​​

Akut behandling

Når et barn eller en ung får behov for akut psykiatrisk behandling, kan barnet/den unge og deres familie henvende sig til BUC’s akutmodtagelse, afdeling Glostrup4 . Alle kan henvende sig uden visitation eller henvisning i BUC’s akutmodtagelse. 

Når barnet/den unge og deres familier henvender sig i BUC’s akutmodtagelse, bliver barnet/den unge vurderet, og der bliver taget stilling til det videre forløb, hvor der er følgende muligheder – eller en kombination heraf: 

  • Barnet/den unge bliver indlagt 
  • Barnet/den unge bliver henvist til ambulant behandling – eller genoptagelse af ambulant behandling
  • Barnet/den unge afsluttes – egen læge orienteres. 
I alle tilfælde underrettes kommunen, når det er grundlag for dette. 

Sagsforløbet i sådanne akutte forløb er illustreret i diagrammet nedenfor (klik for større version):

4 Børne- og ungdomspsykiatrien på Bornholm er et ambulatorium med dertil hørende åbningstider. Det er fysisk umuligt at transportere børn og unge til København udenfor ambulatoriets åbningstid. Der er et godt samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og ambulatoriet for børn og unge, men der opstår af og til situationer, hvor der er behov for en kvalificeret, akut indsats udenfor normal åbningstid. I sådanne tilfælde kontaktes 1813Redaktør