​​​​​​

Ambulant udredning og behandling

Samarbejde mellem Børne- og Ungdomspsykiatrisk Cen​ter og kommunen

Hvis barnet/den unge er begyndt i et forløb i BUC, vil det ofte være BUC, der bliver opmærksom på behovet for samarbejde. BUC har derfor ansvaret for at kontakte barnets/den unges kommune. Det kan også være kommunen, der bliver opmærksom på, at der er behov for at samarbejde om et barn eller en ung med psykisk sygdom, og der vil det være kommunen, der har ansvaret for at kontakte BUC. 

Når barnet/den unge både har brug for hjælp fra både kommunen og BUC, vil der være behov for et godt og smidigt samarbejde på tværs af sektorerne. Kommunen og BUC skal i sådanne tilfælde arbejde med samtidige indsatser, så barnet/den unge og familien oplever, at hjælpen hænger sammen og er koordineret. 

For at tilrettelægge en god og sammenhængende indsats, er der behov for klarhed over, hvem der løser hvilke opgaver, og det skal sikres, at sektorerne hver især arbejder med egne kerneopgaver: 

  • BUC skal have fokus på udredning og behandling af psykisk sygdom, 
  • Kommunen skal have fokus på barnets, den unges og familiens behov for kommunaleindsatser. 

Kommunen og BUC skal derfor så hurtigt som muligt kontakte hinanden og tilrettelægge den samlede indsats i tæt samarbejde med barnet/den unge og familien. 

 BUCs første kontakt til kommunen er en underretning om, at barnet/den unge er opstartet i et udredningsforløb. Af underretningen fremgår navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige kontaktperson i BUC, og samarbejdspartnere har derfor én indgang til BUC vedrørende det enkelte barn/den unges forløb. 

 Samtidig med underretningen sender BUC som hovedregel den første børnepsykiatriske behandlingsplan til kommunen, hvis der er samtykke fra forældrene og den unge over 15 år. Denne information sendes for at understøtte, at kommunerne har gode forudsætninger for at handle så tidligt som overhovedet muligt i barnet/den unges forløb. Behandlingsplanen sendes med forbehold for, at der i et forløb kan fremkomme nye oplysninger op, som gør at behandlingsplanen justeres. Det er ikke en forventning, at informationen i behandlingsplanen betyder, at kommunen kan træffe afgørelser, men derimod at kommunen kan vurdere, om der kan være behov for at kontakte f.eks. familien og andre afdelinger internt, så tiden mellem udredning og evt. etablering af kommunal indsats minimeres. 

Relevante kommunale indsatser afhænger af barnet, den unges eller familiens situation, og kan iværksættes, når der har fundet en vurdering og visitation sted i kommunen. Mange kommunale indsatser kæver en børnefaglig undersøgelse, som kommunen har fire måneder til at udfærdige. Kommunen skal dog altid vurdere, om der er behov for foreløbig eller akut støtte. 

Det er vigtigt, at de planer, der er udarbejdet i hhv. BUC og i kommunen bliver koordineret. I komplicerede tilfælde vil det være hensigtsmæssigt, at der arbejdes med en fælles plan og mål. Dette kan ske i form af en tværsektoriel plan, med angivelse af, hvem der har ansvar for at handle på aftalerne, der er indgået på det tværsektorielle netværksmøde. 

 Hvis BUC under forløbet bliver opmærksom på forhold, der kan have betydning for kommunale indsatser, skal BUC videregive oplysningerne til kommunen. Der kan evt. holdes et tværsektorielt netværksmøde, hvis der er behov for det. 

Tværsektorielle netværksmøder under ambulant udredning og behandli​ng 

I ambulante forløb vil der ofte være behov for at holde tværsektorielle netværksmøder i de tilfælde, hvor kompleksiteten er høj. Dette kan fx være på baggrund af diagnostisk kompleksitet, men også i tilfælde, hvor familierne er socialt udsatte, eller hvor der er sandsynlighed for, at barnet/den unge og familien har et omfattende behov for støtte. 

I ambulante forløb vil tværsektorielle netværksmøder som hovedregel være et afsluttende møde. De kan derfor ikke stå alene i det tværsektorielle forløb, men skal altid ses i relation til den øvrige koordination mellem sektorerne, der skal gå i gang i det øjeblik barnet/den unge begynder i et ambulant forløb. 

Se i øvrigt afsnittet om ’Tværsektorielt samarbejde og Tværsektorielle netværksmøder’. 

Information til praktiserende læger fra BU​​C 

BUC skal informere barnets/den unges læge, når der under et ambulant udrednings- og evt. behandlingsforløb sker væsentlige ændringer i barnets/den unges tilstand og behandling, herunder i forhold til medicinering, der har betydning for barnets/den unges læge. Nye og reviderede behandlingsplaner fremsendes til den praktiserende læge, når det er relevant i forhold til den praktiserende læges opgaver.​​​


Redaktør