​​

Underretning

​En underretning er en henvendelse til en kommune, der indeholder bekymring for et barns eller en ungs trivsel og udvikling. Formålet med underretningen er at give kommunen mulighed for at vurdere, om barnet, den unge eller deres familie har behov for særlig hjælp eller støtte.

Offentligt ansatte og personer, der udøver offentligt hverv, samt praktiserende læger og speciallæger, har en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til bekymrende forhold. 

Efter Serviceloven § 153 skal personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv underrette kommunen, hvis der er kendskab til eller grund til at antage: 

  • At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte,
  • At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold, 
  • At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige3 skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller
  • At et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb. 

Der er ingen krav til formen i en underretning, som kan gives både telefonisk eller skriftligt. Det forventes dog, at en offentlig myndighed fremsender skriftlig underretning. På kommunens hjemmeside kan man finde formular og mailadresse Kommunen behandler henvendelser om bekymringer for et barn eller en ung som underretning, uanset om henvendelsen er fremsendt som en orientering eller en egentlig underretning. 

Når en kommune modtager en underretning, har den pligt til at vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets forhold. Inden for 24 timer skal kommunen ligeledes vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge. 

​Kommunen skal ved underretninger oplyse forældrene og den unge selv over 15 år om underretningen, medmindre underretningen drejer sig om mistanke om overgreb begået af en eller begge forældre. I disse tilfælde må kommunerne ikke orientere forældrene af hensyn det videre arbejde og barnets eller den unges sikkerhed. 

I langt de fleste tilfælde, hvor kommunen skal orientere forældrene og den unge over 15 år om underretningen, bør underretter selv, for at opretholde tilliden i det videre samarbejde med den unge/forældrene, orientere forældrene og den unge over 15 år om, at der er sendt en underretning til kommunen. 

Ved behov for generel sparring om behovet for at foretage underretninger, er det altid muligt at kontakte den pågældende kommune for at få råd og vejledning. Læs mere om underretninger på Ankestyrelses hjemmeside.​​


3 Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen

Redaktør