​​

Aftalens løbetid og opfølgning

Aftalen træder i kraft den 1. april 2022 og ligger til grund for samarbejdet, indtil anden af tale er indgået. 

Opfølgning 

Aftalens parter har et gensidigt ansvar for at sikre en effektiv implementering af samarbejdsaftalen. Både i egne systemer og tværsektorielt. Dette kan ske på bilaterale møder mellem BUC, kommunerne og PLO-Hovedstaden.

Samordningsudvalgene skal desuden have fokus på at arbejde med at sikre, at aftalen kendes og bruges af de medarbejdere, der til daglig skal samarbejde om målgruppen. 

 Ved uenighed om fortolkning af samarbejdsaftalen i forhold til et konkret barn/ung/ familie, skal de respektive ledelser og evt. egen læge indgå i konstruktiv dialog og aftale en løsning. ​Redaktør