​​

Kommunikation

MedCom 

BUC kan i lighed med de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden kommunikere digitalt via MedCom. 

Det er som hovedregel alene de kommunale sundhedsforvaltninger, der kan sende og modtage MedCom-standarder. 

De fleste kommuner er dog i stand til at modtage og sende Korrespondancemeddelelsen (KM). 

Tunnelkrypte​​ring 

Da de færreste kommuner er i stand til at kommunikere via MedCom, skal den tværsektorielle kommunikation som udgangspunkt foregå via tunnelkryptering. 

SP-L​ink 

Kommuner som anvender omsorgssystemet CURA, vil i løbet af 2021 få mulighed for at anvende SP-Link, som er en kommunal læseadgang til Sundhedsplatformen. Det giver en hurtig og fleksibel løsning ift. at tilgå borgernes sundhedsoplysninger. 

Kommunikationen mellem praktiserende læger og BUC foregår så vidt muligt via MedCom standard for elektronisk henvisning. 

FMK 

Kommunikation vedr. medicinering sker via det Fælles Medicin Kort - FMK. Alle parter, der arbejder med FMK har ansvar for at FMK er opdateret, så kortet afspejler den aktuelle medicinering. 


Redaktør