​​

Kontaktoplysninger

Kommunerne og BUC forpligter sig til at sikre, at der er én indgang til hhv. kommuner og BUC. 

Det indebærer, at der i hver kommune skal være én systembåret, organisatorisk indgang, fx sikker mail postkasse – og at kommunerne hver især påtager sig ansvaret i forhold til at sikre, at relevante forvaltninger/områder bliver involveret i sagen og løbende koordinerer indbyrdes. Kommunerne skal påtage sig ansvaret for, at henvendelser kommer frem til rette medarbejdere. 

Tilsvarende skal BUC etablere én systembåret, organisatorisk indgang, fx sikker mail postkasse – og ligeledes påtage sig ansvaret for, at henvendelsen kommer frem til de rette medarbejdere. Centret skal sikre, at der til enhver tid er en navngiven behandler, der har ansvaret for at koordinere internt på BUC. Se afsnit om Ambulant udredning og behandling. BUC sender samtidig med underretning navn og kontaktoplysninger på medarbejder i BUC. 

Kontaktoplysninger i forhold til disse systembårne indgange skal være tilgængelige på de respektive hjemmesider, så alle har kendskab til, hvordan man kan komme i kontakt med hinanden. 

Kontaktoplysninger i forhold til praktiserende læger findes på sundhed.dk.Redaktør