​​​​​

Aftalens parter

Aftalen er indgået mellem: 

  • Kommunerne i Region Hovedstaden i forhold til alle kommunale indsatser, som de fælles børn/unge og deres familier har behov for. Det indebærer, at alle relevante aktører i kommunerne er omfattet af aftalen. 
  • Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – i denne aftalt benævnt ’BUC’ i forhold til udredning, ambulant behandling og behandling under indlæggelse. 
  • PLO- Hovedstaden på vegne af de praktiserende læger i almen praksis. 

I forhold til bø​rn og unge er det vigtigt at inddrage familien ift. at understøtte et sammenhængene og positivt forløb. Dette skal være et fokus gennem hele forløbet. ​

Redaktør