​​​​​

Ansvarsfordeling

  • Kommunerne har ansvaret for at vurdere og iværksætte nødvendige kommunale indsatser, som målgruppen har behov for. 
  • BUC har ansvaret for at udrede og behandle børn og unge med psykisk sygdom – både ambulant og under indlæggelse. BUC kan ikke i samarbejdet med patienter og deres familier samt kommunerne pege på konkrete kommunale indsatser. 
  • Praktiserende læger har ansvaret for at undersøge og behandle børn og unge med psykisk sygdom – eller henvise til udredning og behandling i BUC- eller hos privatpraktiserende speciallæger.1 

Kommuner, BUC og praktiserende læger er gensidigt forpligtet til at samarbejde om fælles børn og unge. Samarbejdet sker med respekt for de faglige rammer og vilkår, som kommu​nerne, BUC og praktiserende læger hver især er underlagt.

1 Privatpraktiserende speciallæger er ikke omfattet denne aftale. 
Redaktør