​​​​​

Samtykke

Det er en grundlæggende forudsætning for det tværsektorielle samarbejde, at der er indhentet samtykke fra forældrene/den unge, der er fyldt 15 år, herunder at der kan udveksles nødvendige oplysninger mellem aktørerne, medmindre der er hjemmel i lovgivningen til at udveksle oplysninger uden samtykke.​

Redaktør