Samarbejdsaftalen om børn og unge med psykisk sygdom understøtter det konkrete tværsektorielle samarbejde. Samarbejdsaftalen er en fortløbende aftale, hvor der én gang i hver Sundhedsaftaleperiode skal tages stilling til, om der er behov for at aftalen revideres. Behovet for revision afgøres i Psykiatriens Fælles Samordningsudvalg. Samarbejdsaftalen udløber ikke sammen med sundhedsaftalen, men fortsætter indtil en revideret og godkendt sam​arbejdsaftale er på plads.