Ordforklaring

  • BUC: Børne- og ungdomspsykiatrisk Center 
  • Elektiv behandling: planlagt behandling, der ikke er akut 
  • CVI – BUP: Psykiatriens Centrale Visitation, der modtager alle henvisninger udredning og behandling på børne- og ungeområdet 
  • FMK: Det Fælles Medicinkort 
  • Recovery orienteret indsats: er patientens individuelle proces i forhold til arbejdet med bedring og mestring af sygdommen 
  • Epikrise: ​lægebrev​


Redaktør