​​​​​

Børn af forældre med alvorlig psykisk sygdom

​Børn af forældre med alvorlig psykisk sygdom er en højrisikogruppe ift. generel udvikling og trivsel og også ift. udvikling af børnepsykiatriske sygdomme. 

Målgruppen har oftest brug for en koordineret tværfaglig og tværsektoriel indsats startende i graviditeten og i barnets første leveår. 

BUC sender altid en underretning, når en psykisk syg gravid/vordende far eller et barn af forældre med psykisk sygdom påbegynder et forløb i ambulatorium for spæd- og småbørn. 

For at sikre det nødvendige tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring barn og familie, indkalder BUC til et netværksmøde med forældrene, kommunen og øvrigt relevant professionelt netværk fx. sundhedsplejerske, obstetrik og voksenpsykiatri. Kommunen forpligter sig til at deltage i disse netværksmøder. Formålet med netværksmødet er koordinere igangværende tiltag samt danne grundlag for vurdering af behov for evt. øvrige tiltag og indsatser.


Redaktør