​​​​​

Selvmordstruede børn og unge

Målgruppen er børn og unge, som har haft et selvmordsforsøg eller anden selvmordsadfærd herunder presserende selvmordstanker, skrevet afskedsbrev mv. og/eller har alvorlig selvskadende adfærd. 

Det er vigtigt at tage disse tanker og denne adfærd alvorligt og finde ud af, hvad det handler om, og hvordan man bedst kan passe på barnet/ den unge. Målgruppen af selvmordtruede børn og unge har særligt behov for tværsektoriel koordinering uden unødvendig ventetid.

Hvis kommunen bliver bekymret for, om et barn eller en ung er selvmordstruet, henviser kommunen barnet/den unge og deres familie til at kontakte enten egen læge eller psykiatrisk akutmodtagelse. 

Hvis der er tale om et barn eller ung, der allerede har et forløb i BUC, så er det den sagsansvarlige i BUC, der skal tages kontakt til. 

Der er desuden mulighed for at kontakte Klinik for selvmordsforebyggelse​, der har en rådgivningstelefon, hvor man kan få hjælp til vurdering og rådgivning. 

Klinik for selvmordsforebyggelse har rådgivningstelefon: 4012 9850, som er åben hverdage kl. 9-14. Klinikken tilbyder rådgivning til både børn, unge, forældre/pårørende. Man kan også som professionel få råd- og vejledning i forhold til et barn/ungs selvmordsadfærd, vurdering af behov for henvisning til BUC eller hjælp i øvrigt samt vejledning omkr. henvisningsprocedure.  ​

Ved henvendelse til Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM) 

Der skal rettes henvendelse til PAM, når der er tale om en presserende situation, fx. hvor barnet/den unge er svært forpint, er impulsiv og har svært ved at kontrollere sine tanker om at handle på selvmordstanker. 

I PAM vurderes selvmordsrisikoen, og der bliver taget stilling til, om der er behov for akut indlæggelse i BUC. Hvis barnet indlægges, samarbejdes som beskrevet i afsnittet om ’Indlæggelse’. 

For de børn og unge der ikke indlægges, vil der blive udarbejdet en kriseplan og taget stilling til henvisning til ambulant udredning og /eller behandling i BUC. I forhold til disse børn og unge har BUC ansvar for: 

  • At underrette kommunen hurtigst muligt. Underretningen kan være kopi af skadesseddel. 
  • At sende en skadeseddel til egen læge senest dagen efter henvendelsen i akutmodtagelsen. 

Enkelte børn og unge kan blive henvist til BUC akut-team, hvor formålet er at forebygge indlæggelse samt følge barnet/den unge, der har behov for et subakut psykiatrisk tilbud. Akut-teamet vurderer, om der er behov for yderligere psykiatrisk udredning og behandling, eller om det videre forløb kan foregå i primær sektor. 

Hvis der er behov for udredning og behandling i BUC, sker det efter samme retningslinjer som for andre børn og unge. Hvis barnet/ den unge allerede har et forløb i BUC, så bliver der taget stilling til om barnets/ den unges tilstand giver anledning til ændringer i den aktuelle behandling. 

Ved henvisning til Klinik for selvmordsforebyggelse gennem C​VD 

Hvis barnet/den unge ikke har anden kontakt til BUC er det muligt at henvise til Klinik for selvmordsforebyggelse. Henvisningen går igennem CVD, og der benyttes samme henvisningsskema, som ved øvrige henvisninger til BUC. 

Det tilstræbes, at selvmordstruede børn og unge ses første gang i Klinik for selvmordsforebyggelse indenfor 14 dage fra henvisningen. Der udarbejdes underretning på alle børn og unge, der ses i Klinik for selvmordsforebyggelse. 

Hvis barnet/den unge/familien udebliver eller aflyser første aftale i Klinik for selvmordsforebyggelse, kontakter BUC familien og tager stilling til, om der er grundlag for en underretning.​​


Redaktør