​​​​​​

Skærpet underretningspligt

​Alle offentligt ansatte, samt praktiserende læger, har skærpet pligt til at underrette kommunen, når de får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte, jf. servicelovens § 153. 

Underretningspligten gælder også, hvis der er bekymring for søskende til barnet eller den unge, der er i forløb i BUC. 

Det anbefales, at BUC i videst muligt omfang indhenter samtykke fra forældremyndighedsindehaver(e) til at sende underretning til kommunen af hensyn til det videre samarbejde Forældrene skal under alle omstændigheder orienteres om, at der er sendt en underretning og dens indhold. Særlige forhold gør sig gældende i forhold til sexuelt overgreb og vold. 


Redaktør