​​​​

Akut behandling

Flere kommuner har akutte tilbud til målgruppen. Hvis der er behov for akut psykiatrisk behandling, kan borgeren, eller andre på vegne af denne, kontakte den nærmeste psykiatriske akutmodtagelse. Alle kan henvende sig uden visitation eller henvisning på en psykiatrisk akutmodtagelse. På Bornholm foregår henvendelser i vagttid i 1813 eller Akutmodtagelsen på Bornholms Hospital. 

Når borgeren henvender sig i den psykiatriske akutmodtagelse, bliver borgeren undersøgt, og der bliver taget stilling til det videre forløb, hvor der er følgende muligheder – eller en kombination heraf: 

  • Borgeren bliver indlagt 
  • Borgeren bliver henvist til ambulant behandling – eller genoptagelse af ambulant behandling 
  • Borgeren bliver henvist til egen læge 
  • Borgeren bliver henvist til at tage kontakt til kommunen 
  • Borgeren afsluttes efter undersøgelse/behandling 

Sagsforløbet i sådanne akutte forløb er illustreret i diagrammet nedenfor:Hvis borgeren bliver indlagt, er forløbet beskrevet i afsnittet omhandlende indlæggelse​. 

Hvis borgeren bliver henvist til ambulant behandling, er forløbet beskrevet i afsnittet om ambulant behandling. ​


Redaktør