​​​​​

Henvisning

​Planlagt behandl​ing 

Når en borger med psykisk sygdom har behov for behandling af den psykiske lidelse, kan behandlingen enten ske hos den praktiserende læge, hos privatpraktiserende speciallæge i psykiatri7 eller på hospitalet (Region Hovedstadens Psykiatri).8 

Når der er behov for behandling af den psykiske sygdom i Region Hovedstadens Psykiatri sender borgerens læge en henvisning til Center for Visitation og Diagnostik (CVD) i Region Hovedstadens Psykiatri. De praktiserende læger følger de retningslinjer, der er beskrevet i forløbsbeskrivelser for henvisninger

På Bornholm henvises direkte til Psykiatrisk Center Bornholm på nær specialiserede diagnoser. Hvis der opstår et akut behov for behandling, er processen anderledes end det beskrevne - se afsnittet om Akut behandling

CVD modtager alle henvisninger til udredning og behandling i den hospitalsbaserede psykiatri. CVD modtager ikke henvisninger til behandling i privat regi. 

I CVD sidder speciallæger, specialpsykologer, sygeplejersker og sekretærer klar til at sikre, at henviste borgere får tilbudt det rette behandlingsforløb. Der er mulighed for at indkalde borgeren til en eller flere afklarende samtaler i CVD. 

Henvisningen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for, at CVD kan visitere til det rette forløb. Yderligere konkrete informationer om indholdet i henvisningen kan sesher.​​

Hvis den henvisende læge i forbindelse med en henvisning har behov for dialog med CVD, kan CVD kontaktes på tlf. 3864 0200 mellem kl. 10.00 – 13.00 på hverdage. 

Hvis CVD ikke kan vurdere henvisningen på grund af uklarhed eller utilstrækkelige oplysninger, vil CVD sædvanligvis kontakte den henvisende læge med henblik på afklaring. Dette gælder særligt i de tilfælde, hvor henvisningen afvises. 

CVD visiterer til pakkeforløb og specialfunktioner i Region Hovedstadens Psykiatri og sikrer lige adgang til behandling for alle borgere. 

Der går maksimalt 8 dage fra henvisningen er modtaget i CVD til borgeren får besked. CVD orienterer ikke den henvisende læge om dette. Sagsforløbet i elektive (planlagte) forløb er illustreret i diagrammet nedenfor (klik på billedet for større version): 


Planlagt behandling

Når en borger med psykisk sygdom har behov for behandling af den psykiske lidelse, kan behandlingen enten ske hos den praktiserende læge, hos privatpraktiserende speciallæge i psykiatri 2 eller på hospitalet (Region Hovedstadens Psykiatri) 3.

Når der er behov for behandling af den psykiske sygdom i Region Hovedstadens Psykiatri sender borgerens læge en henvisning til den Center for Visitation og Diagnostik (CVD). De praktiserende læger følger de retningslinjer, der er beskrevet i forløbsbeskrivelser for henvisninger – se mere om forløbsbeskrivelser på sundhed.dk.


Hvis der opstår et akut behov for behandling, er processen anderledes end det beskrevne - se afsnittet om akut behandling.

Den Centrale Visitation - CVI modtager alle henvisninger til Region Hovedstadens Psykiatri. Henvisningen skal indeholde en henvisningsdiagnose og oplysninger om, hvad der ligger til grund for lægens vurdering af, at det er nødvendigt med hospitalsbaseret psykiatrisk behandling.


Hvis der i forbindelse med en henvisning er behov for dialog med den visiterende læge kan Den Centrale Visitation - CVI kontaktes på tlf. 3864 0200 mellem kl. 10.00 – 13.00 på hverdage.

Henvisningen skal sikre, at Den Centrale Visitation - CVI på baggrund af oplysningerne i henvisningen kan vurdere, dels om borgeren er i målgruppen for behandling i Region Hovedstadens Psykiatri, dels kan henvise borgeren til det rette behandlingsforløb. Hvis Den Centrale Visitation - CVI ikke kan vurdere henvisningen på grund af uklarhed eller utilstrækkelige oplysninger vil CVI sædvanligvis forsøge at tage kontakt til henvisende læge med henblik på afklaring.

Der går maksimalt 8 dage fra henvisningen er modtaget til patienten får besked.

Sagsforløbet i elektive (planlagte) forløb er illustreret i diagrammet nedenfor: 
(klik på diagrammet for større version)7 Privatpraktiserende speciallæger er ikke omfattet af denne aftale.

8 Region Hovedstadens Psykiatriaretager den specialiserede behandling af psykisk sygdom. Når en borgers psykiske sygdom har en sværhedsgrad, der gør, at sygdommen ikke kan behandles hos den praktiserende læge eller hos privatpraktiserende psykiater/psykolog varetages den specialiserede behandling på hospitalsniveau. Der kan enten være tale om am​bulant behandling eller behandling under indlæggelse. 

Redaktør