​​​

Aftalens løbetid og opfølgning

Aftalen træder i kraft den 1. april 2022 og ligger til grund for samarbejdet, indtil anden af tale er indgået.​

Opfølgning

Aftalens parter har ansvar for at sikre en effektiv implementering af samarbejdsaftalen. Både i egne systemer og tværsektorielt. 

Dette kan ske på bilaterale møder mellem de psykiatriske centre, PLO-Hovedstaden og kommunerne i deres optageområde. Samordningsudvalgene skal desuden have fokus på at arbejde med at sikre, at aftalen kendes og bruges af det personale, der til daglig skal samarbejde om målgruppen. 

Ved uenighed om fortolkning af samarbejdsaftalen i forhold til en konkret borger er der mulighed for at involvere et højere ledelsesniveau, som skal indgå i en konstruktiv dialog med henblik på at aftale en løsning. 

Hvis der er tale om særlig komplicerede forløb, eller der opstår uenighed, kan det tværsektorielle netværksmøde involvere et højere ledelsesniveauRedaktør