​​​

Kommunikation

MedC​om 

Region Hovedstadens Psykiatri kan i lighed med de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden kommunikere digitalt via MedCom. 

Når der kommunikeres med kommunernes hjemmesygepleje og omsorgsområde anvendes MedCom hjemmepleje-sygehusstandarder: 

  • Indlæggelsesrapport 
  • Plejeforløbsplan 
  • Melding om færdigbehandling 
  • Udskrivningsrapport 

Endvidere anvendes de to automatiserede sygehusadviser: 

  • Indlæggelsesadvis 
  • Udskrivningsadvis 

Det er desuden muligt at anvende korrespondancemeddelelsen. 

Tunnelkry​ptering 

De færreste kommuners socialområder har systemer, som kan anvende MedCom standarderne. Den tværsektorielle kommunikation på psykiatri og socialområdet, skal derfor i udgangspunktet foregå via tunnelkryptering. 

Hvis kommunernes socialområder bliver i stand til at kommunikere via MedCom, skal der udarbejdes plan for implementering. 

SP-Li​​nk 

Kommuner som anvender omsorgssystemet CURA, vil i løbet af 2021 få mulighed for at anvende SP-Link, som er en kommunal læseadgang til Sundhedsplatformen. Det giver en hurtig og fleksibel løsning ift. at tilgå borgernes sundhedsoplysninger. 

Kommunikationen mellem praktiserende læger og Region Hovedstadens Psykiatri foregår så vidt muligt via MedCom standard for elektronisk henvisning. 

F​MK 

Kommunikation vedr. medicinering sker via det Fælles Medicin Kort - FMK. Alle parter, der arbejder med FMK har ansvar for at FMK er opdateret, så kortet afspejler den aktuelle medicinering. ​


Redaktør