​​​​​​

Ansvarsfordeling

  • Kommunerne har ansvaret for at vurdere og tilkende kommunale indsatser, som borgerne i målgruppen har behov for. 
  • Region Hovedstadens Psykiatri har ansvaret for at udrede og behandle borgere med moderat til svær psykisk sygdom – både ambulant, herunder ved opsøgende virksomhed og under indlæggelse. 
  • Praktiserende læger har ansvaret for at udrede og behandle borgere med psykisk sygdom – eller henvise til udredning og behandling i Region Hovedstadens Psykiatri – eller hos privatpraktiserende speciallæger i psykiatri2


Kommuner, Region Hovedstadens Psykiatri og praktiserende læger er gensidigt forpligtet til at samarbejde om fælles borgere. Samarbejdet sker me​d respekt for de faglige rammer og vilkår, som kommunerne, Region Hovedstadens Psykiatri og praktiserende læger hver især er underlagt. ​


2 Privatpraktiserend​e s​peciallæger i psykiatri er ikke omfattet af denne aftale

Redaktør