​​​​​​

Pårørende, recovery-mentorer, peers og frivillige

​Ud over samarbejdsaftalens professionelle aktører og borgeren kan det være en fordel at indtænke pårørende, peers eller frivillige, når det er muligt. Pårørende og frivillige er en ressource, der kan være med til at støtte op om borgernes forløb og medvirke til, at borgerne oplever sammenhængende forløb, der også hænger sammen med det private liv. 

Det er intentionen i samarbejdsaftalen at inddrage pårørende så meget som muligt. Ansvaret for at inddrage pårørende i det tværsektorielle samarbejde ligger hos både kommunen og Regions Hovedstadens Psykiatri i samarbejde med borgeren. 

Region Hovedstadens Psykiatri har ansat recovery-mentorer, der er medarbejdere, der har er eller tidligere har været patient i psykiatrien. Recovery-mentorer er rollemodeller og brobyggere overfor både patienter og medarbejdere, og de viser, at det er muligt at komme sig. 

​Da recovery-mentorer er ansat i Region Hovedstadens Psykiatri er de omfattet af retningslinjerne i denne samarbejdsaftale. 

Redaktør