​​​​​​

Borgere over 70 år

​Ift. borgere over 70 år med psykisk sygdom samarbejder de ældrepsykiatriske afsnit i Re​gion Hovedstadens Psykiatri med de kommunale sundhedsforvaltninger. Den tværsektorielle kommunikation om denne målgruppe sker som altovervejende hovedregel med brug af MedCom standarter.


Redaktør