​​​​​​​​

Overgang fra ung til voksen

​Overgangen fra ung til voksen er erfaringsmæssigt både på hospitalet og i kommunerne udfordrende. Aftalens parter erkender, at det er et område, der er behov for at udvikle i de forskellige sektorer. 

Ved det fyldte 18 år bliver den unge myndig. Det betyder bl.a. at forældre bliver pårørende, og at deres inddragelse i forløbet kræver samtykke fra den 18-årige. 

Det betyder også, at de regler, der gælder for børn og unge i kommunerne ændres til de regler, der gælder for voksne, herunder reglerne om forsørgelse. Der er desuden regler om efterværn, der kan bruges, hvis den unge har været anbragt udenfor hjemmet eller har haft en kontaktperson op til det fyldte 18. år, og hvis betingelserne ellers er opfyldt. I psykiatrien overgår behandlingsansvaret fra Børne og Ungdoms psykiatrisk Center, BUC, til voksenpsykiatrien.  

Når der er en aktiv sag i hhv. kommunen og et aktivt behandlingsforløb i BUC, når den unge fylder 18 år, skal der sikres en god og koordineret overgang fra ungeområdet til voksenområdet i både kommunen og psykiatrien. Det skal i den forbindelse også sikres, at samarbejdet overdrages til voksenområdet i begge sektorer – og at der etableres et tværsektorielt samarbejde på voksenområdet. 

Hvis BUC vurderer, at der er behov for en fortsat psykiatrisk behandling efter at den unge fylder 18 år, inviterer BUC til et tværsektorielt netværksmøde med voksenområdet for at aftale en evt. god overlevering.

Lovgivningsmæssigt er kommunen forpligtet til at sikre en god overgang internt i kommunen fra den unge fylder 16 år, jf. servic​elovens § 19a. 

Redaktør