Foto: Markus Redvall


Vibe Frøkjær udnævnt til klinisk professor i neuropsykiatri

​​Professoratet er etableret i samarbejde mellem neurologien og psykiatrien og skal være med til yderligere at styrke det faglige og forskningsmæssige samarbejde mellem de to beslægtede specialer.​

Vent...

​Den 1. december blev Vibe Frøkjær udnævnt til klinisk professor i neuropsykiatri ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri og Neurobiologisk forskningsenhed, Neurocenteret ved Rigshospitalet.

Professoratet er etableret i samarbejde mellem neurologien og psykiatrien og skal være med til yderligere at styrke det faglige og forskningsmæssige samarbejde mellem de to beslægtede specialer.

En del af Vibe Frøkjærs forskning sigter på at forstå biologien bag fødselsdepressioner. I de undersøgelser kortlægges samspillet mellem hjernens funktion og kemi, stresshormonsystemet, kønshormonsystemet og det psykiske helbred. 

Vibes forskergruppe har med samarbejdspartnere blandt andet påvist, at nogle kvinder er følsomme overfor kønshormonelle udsving i deres reproduktive liv på en måde, der giver øget risiko for depressive episoder, og forskerne arbejder aktuelt med at oversætte dette til risikoprofilering. 

Vibe Frøkjærs forskning handler blandt andet om at identificere risikofaktører og mekanismer, så forebyggende indsatser retter sig til dem, der har mest brug for det. 

- Vi er stolte og glade over, at Vibe Frøkjær bliver klinisk professor i et banebrydende samarbejde mellem psykiatri og somatik, her Rigshospitalets neurologiske afdeling og mere præcist den Neurobiologiske Forskningsenhed, hvor Vibe længe har forsket som psykiatrisk forskningslektor. 

- Det stærke samarbejde mellem vores hospitaler er et vigtigt og nødvendigt fundament for at kunne besvare de komplekse spørgsmål, der handler om de psykiske lidelsers genese og behandling. De forskellige livsfaser og –begivenheder kan velkendt have stor betydning for det mentale helbred, ikke mindst i forbindelse med graviditet og fødsel. Mange kvinder søger ikke hjælp på trods af, at de har det meget dårligt og ofte kun oplever sig bekræftet i egen oplevelse af at være en dårlig mor, når man fx er for depressiv til at kunne juble over et lille nyt barn. Man ”burde” være glad. Den personlige medicin, som Vibe Frøkjær blandt andet forsker i, kan få stor betydning for, hvordan vi ser på og behandler affektive lidelser netop under graviditet og efter fødslen. Mere forskning vil også kunne bidrage til afstigmatisering, siger vicedirektør Ida Hageman. 

-På Psykiatrisk Center København glæder vi os meget til samarbejdet. Vibe vil have sin kliniske funktion i ambulatorium for Affektive lidelser, hvor hun skal indgå i teamet om behandling af blandt andet patienter med særligt svær depression og gravide patienter med affektiv lidelse. På begge områder vil der være stort potentiale i at skabe synergi mellem Vibes nuværende og fremtidige forskning og det daglige arbejde i klinikken, siger Line Duelund, Centerchef, Psykiatrisk Center København. 

Ved Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet, arbejder forskeren i et tværfagligt miljø. 

Neurobiologisk Forskningsenhed arbejder for at skabe mere viden om, hvordan man forebygger, diagnosticerer og behandler lidelser, hvor hjernens biologi spiller en rolle. 

I enheden forsker man blandt andet i hjerners biologiske mekanismer og hjerners reaktion på neurofarmakologiske stoffer. Det foregår med translationel neurovidenskabelig forskning og kombinerer for eksempel neuropsykologiske undersøgelser og adfærdsundersøgelser, som holdes sammen med avancerede scanninger. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor