Danish Database on Refugees with Trauma (DART) – Improving mental health care for trauma-affected refugees

​Sabina Palic-Kapic, psykolog, Psykiatrisk Center Ballerup 

Høj komorbiditet, kulturel diversitet, og konstante sociale belastninger gør behandling af traumatiserede flygtninge i psykiatrisk regi til en meget vanskelig opgave.  Der er et stort behov for evidensbaserede guidelines til at vise vejen i en meget kompleks klinisk praksis.

Baseret på 10-års systematisk behandlingseffekt-forskning (fem randomiserede kontrollerede forsøg) med kombinationen af psykoterapi og medicin, har Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri etableret databasen DART (Danish Database on Refugees with Trauma). Den mangeårige systematiske registrering af patient- og behandlingsdata, samt repræsentativitet og størrelsen (N =1.196) af patient-populationen af traumatiserede flygtninge gør DART unik på verdensplan.

Hidtil har de fire randomiserede kontrollerede trials i repræsentative kliniske populationer af traumatiserede flygtninge vist, at effekten af både psykoterapi og medicin er begrænset blandt traumatiserede flygtninge i vestlig psykiatrisk behandling. Identifikation af flygtninge-patienter, som ikke profiterer af psykiatrisk behandling, er aktuelt ikke muligt, da der er ganske få studier af behandlings-outcome prædiktorer i denne gruppe, og de er af meget varierende kvalitet.

Dette studie anvender DART sammen med state-of-the-art statistiske metoder (Latent Growth Mixture Modeling og Machine Learning) for at identificere undergrupper af traumatiserede flygtninge med forskellige udviklingsbaner i løbet af behandlingen. Derudover skal der i studiet identificeres robuste sammenhænge imellem grupper med forskelligt udbytte, og deres tilhørende patient- og behandlings-karakteristika.

Studiet er det første skridt imod evidens-baseret behandlings-differentiering, og mere effektiv, bedre målrettet psykiatrisk behandling til traumatiserede flygtninge.


Redaktør