Developmental brain markers of psychosis – a substudy of the Danish High Risk and Resilience study

​Kit Melissa Larsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Skizofreni og bipolar sygdom er to af de mest svære psykiske sygdomme, der udgør en stor byrde for personer der lever med sygdommen samt pårørende og samfundet som helhed. Der er begrænset viden om hvilke hjernemekanismer der gør at nogle udvikler disser sygdomme og hvorfor andre er modstandsdygtige overfor sygdommene.

For at belyse dette, gøres der brug af det unikke neuroimaging data fra det danske forskningsprojekt "The Danish High Risk and Resilience Study" – VIA11. Som en del af VIA11 er børn af en forælder med enten skizofreni, bipolar lidelse eller ingen af disse sygdomme, i en alder af 11 år blevet MR skannet samt fået optaget EEG mens de har udført forskellige opgaver. Børnene med forældre med enten skizofreni eller bipolar lidelse er selv i risiko for at udvikle disse sygdomme. Disse unikke data fra MR-skanningerne og EEG-målingerne bruges til at etablere en multidimensional markør for udviklingen af psykose. Ved at anvende multidimensionale statiske modeller til at prediktere graden af psykotisk-lignende symptomer hos børnene, er det muligt at blive klogere på hvilke neurobiologiske processer der bidrager til udviklingen af disse symptomer.

På denne måde kan der belyses hvilke strukturelle, og funktionelle, hjernemekanismer der er associeret med en højere risiko for psykose. Projektet forventes at være et led i udviklingen af tidlig personlig intervention designet til at forebygge disse alvorligt invaliderende sygdomme.


Redaktør