TEENS Feasibility trial

​Britt Reuter Morthorst, seniorforsker, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center  

Selvskade er et stigende problem blandt unge, og det vurderes, at 50-75% af unge i psykiatrisk behandling skader sig selv. I Danmark er de nuværende behandlingsmuligheder for selvskade begrænsede eller intensive og tilbydes kun selekterede patientgrupper. 

TEENS feasibility trial er et klinisk studie, der undersøger om det kan lade sig gøre at indføre og afvikle internetbaseret terapi (ERITA) i tillæg til standard behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden. Deltagerne rekrutteres fra ambulante enheder, hvis de opfylder inklusionskriterierne, som er mindst fem episoder med selvskade indenfor det sidste år og mindst en den sidste måned.

ERITA er en ungdomstilpasset version af Emotion Regulation Group Therapy (ERGT), som tidligere har vist at kunne forbedre evnen til følelsesregulering og mindske selvskade. ERITA er en 12-ugers behandling online, som retter sig både mod den unge og dennes forældre. Behandlingsmodulerne er inspireret af kognitiv terapi og adfærdsterapi og lærer den unge at identificere, samt rumme svære følelser. Det er påvist, at internetbaseret behandling er særligt appellerende for unge med stigmatiserende lidelser og et højt niveau af skam.

Det internetbaserede program guides af særligt uddannede terapeuter og der vil blive opstillet sikkerhedsprocedure i tilfælde af selvmordsadfærd. Fokus i feasibility studiet vil være på henvisningsprocedure, rekrutterings- (≥40%) samt drop-out-rater, hyppigheden af gennemførte terapimoduler (6 ud af 12 moduler; 73%) samt frekvensen af indsamlede data ved terapiens afslutning (besvarede spørgeskemaer 87%). Behovet for teknisk support vil ligeledes blive undersøgt. Et foreløbigt estimat på behandlingseffekt vil også blive beregnet. Det vil blive målt på efterfølgende selvskade, samt evnen til følelsesregulering.     Redaktør