THE EmCAP STUDY

​Julie Hagstrøm, Børne- og ungdomspsykiatrisk center

Ved en lang række børne- og ungdomspsykiatriske lidelser er evnen til at regulere ens følelser udfordret til en grad, der er funktionsnedsættende. I en netop afsluttet ph.d.-afhandling introducerede Julie Hagstrøm et nyt klinikerbaseret instrument til at undersøge emotionsregulering (ER) hos børn og unge og så, at børn med ADHD havde sværere ved ER end raske kontroller. Som et næste skridt udvides undersøgelsen af ER, samtidig med at den kliniske anvendelse af instrumentet optimeres.

Målet med studiet er tredelt:

  1. Der undersøges ER hos børn og unge med OCD, hvor vanskeligheder med ER menes at spille en rolle i udviklingen og vedligeholdelsen af symptomer. Dette gøres ved hjælp af den eksperimentelle test, et fysiologisk mål for hjerterytme-variablitet som udtryk for ER samt spørgeskemaer til barn og forældre.
  2. Dernæst undersøges ER som en mulig transdiagnostisk faktor ved børne- og ungdomspsykiatriske lidelser i en større gruppe af børn og unge med OCD, angst, spiseforstyrrelser, ADHD og raske kontroller. Børn med én diagnose har ofte en eller flere diagnoser oveni og ved at undersøge faktorer, der går på tværs af lidelser, kan man behandle mere helhedsorienteret.
  3. Slutteligt ønsker undersøgt, om instrumentet kan bruges som effektmål efter behandling med methylphenidat hos børn med ADHD, som er kendt med problemer med ER. Der undersøges om en eventuel forbedring af ER hænger sammen med bedring af ADHD-symptomer, samt om forældrene har indflydelse på børnenes ER.


Redaktør