​​​​

The Danish High Risk and Resilience Study – VIA 15

​Professor Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center København 

Studiet er en undersøgelse af 15-årige, hvis forældre har været behandlet for bipolar lidelse, lidelser i skizofrenispektret eller ingen af disse lidelser. Undersøgelser af grupper med høj risiko for skizofreni og bipolar lidelse kan give muligheder for at få indsigt i de processer, der går forud for manifest symptomudvikling. Børn af forældre med alvorlig skizofreni og bipolar sygdom er en sådan højrisikogruppe.

Formålet med undersøgelsen er:

  1. at få dybere indsigt i tidlige sygdomsprocesser ved at studere udvikling i kognitiv funktion, motorisk funktion og ændringer i strukturelle og funktionelle hjerneforhold
  2. at få større indsigt i årsagsforhold ved at analysere sammenhængen mellem forskellige indikatorer på sygdomsprocesser, genetiske og epigenetiske forhold, direkte målinger af hjemmemiljøet og andre miljømæssige forhold.
  3. at identificere muligheder for tidlig intervention ved at undersøge modificerbare risikomarkører som insufficient støtte og stimulation, traumatiske livsbegivenheder, neurokognitive and socialkognitive deficits, og tidlige tegn på udvikling af psykopatologi.

 

The Danish High Risk and Resilience study - VIA 7 blev etableret i 2013-2016, og er en repræsentativ kohorte af 522 7-årige børn født af forældre med skizofreni, bipolar affektiv sygdom, og kontrolfamilier. Børnenes sproglige, kognitive, sociale, motoriske og psykologiske/psykiatriske udvikling er grundigt undersøgt.

I VIA 11 undersøges de samme forhold hos børnene i 11 års alder sammen med en MR-scanning. Når de bliver 15, skal børnene undersøges igen i VIA 15. Ved denne undersøgelse klarlægges igen psykiatriske symptomer, neuro- og socialkognitiv og neuromotorisk funktion. MR-scanning vil belyse strukturel og funktionel hjerneudvikling. Der måles biologiske parametre i blodprøver (DNA-methylering, immunstatus og diabetes). Resultaterne fra VIA 7 viste, at specielt børn af forældre med skizofreni havde flere psykiske lidelser og symptomer, dårligere neurokognitiv, socialkognitiv og motorisk funktion sammenlignet med børn i kontrolfamilier. Med data fra VIA 15, undersøges om disse forskelle fastholdes, formindskes eller forværres, og MR-scanninger fra VIA 11 og VIA 15 vil for første gang gøre det muligt at undersøge strukturelle og funktionelle hjerneforandringer under sygdomsudvikling.


Redaktør