Affective disorders: eliminate Warning signs And REstore functioning: AWARE

​Overlæge Maj Vinberg/Thea Winther Pødenphanth, Psykiatrisk Center København 

Affektive lidelser, dvs. depression og bipolar lidelse, er på verdensplan en væsentlig årsag til nedsat funktionsevne og deraf følgende nedsat livskvalitet, samt tidlig død. Tidligere behandling har oftest haft fokus på enkelte elementer f.eks. antal af depressionssymptomer. I forhold til forbedring i funktionsevnen har effekten af behandlingen været begrænset og der mangler studier, som integrerer patientens samlede fysiske og psykiske helbredsstatus i relation til funktionsevnen.

Dette ph.d.-studie er et pragmatisk klinisk lodtrækningsforsøg, som inkluderer 140 patienter med affektiv lidelse. Halvdelen tilbydes standardbehandling og halvdelen tilbydes et individualiseret skræddersyet behandlingsforløb (AWARE).  AWARE har fokus på de aspekter af patientens helbred og funktionsevne, som ud fra en 360 grads baseline evaluering og dialog mellem patient og behandlerteam, vurderes som de primære indsatsområder. Patienten vil sammen med ekspertteam indenfor affektive lidelser udforme en målsætning med henblik på forbedring af funktionsevne i forhold til daglige aktiviteter, fysisk helbred, kognition og stresshåndtering. Ved baseline undersøges patienterne med diagnostisk interviews, helbredsevaluering og spørgeskemaer vedr. funktionsevne, søvn, livskvalitet, stresshåndtering, fysisk sundhed og kognition. Der foretages kognitive testning, samt en observationsbaseret undersøgelse af evnen til at udføre Activities of Daily Living (ADL) i patienternes hjem. Undersøgelsesbatteriet gentages ved behandlingens afslutning efter seks måneder.

Hypotesen er at en skræddersyet individualiseret patientbehandling (AWARE) vil forbedre ADL evnen (primær outcome) sammenlignet med standard behandling. 


Redaktør