Structural and functional brain signatures of sex-hormone transition and implications for perinatal mental health

​Seniorforsker Vibe Gedsø Frøkjær/Camilla Borgsted Larsen, Psykiatrisk Center København

Risikoen for at udvikle depression er markant forhøjet hos kvinder når de, i forbindelse med graviditet og fødsel, gennemgår store kønshormonelle udsving. Der findes ikke viden om, hvorfor nogle kvinder er i særlig risiko for fødselsdepression, men nye studier peger på, at østrogenfølsomhed spiller en afgørende rolle. Der er tidligere påvist, at farmakologisk udløste ændringer i kvindeligt kønshormon kan udløse milde depressive symptomer hos ellers raske kvinder. Symptomerne er koblet både til østrogenudsving og til en stigning i niveauet af hjernens serotonin transporter (SERT), der bremser den interne (serotonerge) kommunikation i hjernen. Der vides ikke om graviditet er forbundet med en stigning af SERT, som i en overgangsfase vil bremse det serotonerge system.

I nærværende ph.d.-projekt undersøges raske gravide kvinder i perioden lige før fødslen og i det tidlige efterfødselsforløb for at afdække samspillet mellem kønshormoner, serotonin og depression. Der testes også om en biomarkør kandidat (gentranskriptionsprofil) forudsiger fødselsdepression og hjernens serotoninniveau lige så godt som en hjerneskanning 3-5 uger efter fødslen.

Målet med projektet er at finde biomarkører, der kan identificere kvinder i højrisiko for fødselsdepression for derved at kunne målrette en individualiseret forebyggelse og fremme mental sundhed ikke alene for mødrene, men også for deres børn.


Redaktør