​​​

Eksterne bedømmere

​Region Hovedstadens Psykiatri har nedsat et eksternt bedømmelsesudvalg, der skal bedømme ansøgninger til RHPs forskningspulje.​

Det eksterne bedømmelsespanel består af internationalt førende forskere, der alle har stor erfaring med bedømmelsen af forskningsprojekter.

Nedenfor kan du læse mere om vores faste og ad hoc-bedømmere.

Ingrid Melle

Professor Ingrid Melle er co-direktør i NORMENT Center ved Division of Mental Health and Addiction, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo og Oslo University Hospital, Norge.
Ingrids forskning er primært fokuseret på de kliniske aspekter af skizofreni og bipolar lidelse/psykose i første episode, herunder non-response ved behandling, negative symptomer, selvmordsrisiko, langsgående baner med kliniske og kognitive egenskaber, virkning af miljømæssige og genetiske faktorer.

Michael Bauer

Professor i psykiatri, formand ved Department of Psychiatry and Psychotherapy, og direktør og overlæge ved University Hospital Carl Gustav Carus, Dresden, Tyskland.
Michael Bauers forskning er primært fokuseret på neurobiologien omkring affektive lidelser, herunder terapiresistens, behandlingsalgoritmer ved unipolar og bipolaraffektiv lidelse, billeddiagnostik (PET, fMRT), neuroendokrinologi og psykofarmakologi og farmakogenetik.

Christian Schmahl

Christian Schmahl er professor i eksperimentel psykopatologi og medical director ved Department of Psychosomatic Medicine at the Central Institute of Mental Health in Mannheim, Tyskland.
Christian Schmahls forskning fokuserer sig omkring psykopatologien omkring stress-relaterede lidelser herunder borderline personlighedsforstyrrelse og PTSD samt psykoterapeutiske interventioner.

Jonathan Smith (ad hoc-bedømmer)

Jonathan Smith er professor i psykologi ved Birkbeck University of London, England.
Jonathan Smith forsker i og med kvalitative metoder. Han arbejder særligt med interpretative phenomenological analysis (IPA) og er leder af en IPA forskningsgruppe. Herudover underviser Jonathan Smith i alle former for kvalitative metoder.

Gregers Wegener (ad hoc-bedømmer)

Gregers Wegener er professor i eksperimentel psykiatri ved Institut for Klinisk Medicin - Translational Neuropsychiatry Unit ved Aarhus Universitet, Danmark.
Gregers Wegener forsker i psykiatriske lidelser og neurofarmakologi med særlig fokus på neurobiologien bag depression og angst herunder samspillet mellem genetiske og miljømæssige faktorer. Han anvender prækliniske metoder såsom celle- og dyremodeller.

Jan Buitelaar

Jan Buitelaar er professor og børne- og ungdomspsykiater ved Radboud University Medical Centre, Holland, og leder en forskningsgruppe indenfor neuropsykiatri og udviklingsforstyrrelser.

 Hans forskning fokuserer primært på sammenhængen mellem forskellige psykiske lidelser som ADHD, autisme og aggression, hvor han undersøger hvilke genetiske og miljømæssige faktorer, som kan have indflydelse på lidelserne.


Redaktør