Faglig afrapportering

​Find de skabeloner som du som bevillingsmodtager skal benytte i forbindelse med midtvejsafrapportering og projektafslutning.

Forskere, der modtager et post.doc.-stipendium fra Region Hovedstadens Psykiatris forskningspulje (stipendier, der udmøntes fra 2014 og frem) skal indsende:

  • Midtvejsrapportering
  • Faglig afrapportering ved projektafslutning

Via links til højre på denne side, finder du de afrapporteringsskemaer, du bedes benytte.​​

Deadline for aflevering af afrapporteringer fremgår af din bevillingsskrivelse.​

Afrapporteringsskemaerne skal sendes til nedenstående kontaktperson, som du også kan kontakte, hvis du har yderligere spørgsmål til afrapporteringen.

Kontaktperson:
Marianne Meinertz, Forskningskonsulent,
tlf.: 38 64 0096


Redaktør