Om forskningspuljen

Forskningspulje understøtter forskningen i ​Region Hovedstadens Psykiatris ​ved årligt at tildele økonomisk støtte til udvalgte forskningsprojekter. Puljen har eksisteret siden 2008. Puljemidlerne uddeles som udgangspunkt én gang om året på baggrund af en vurdering af excellence. Dog var puljen var ikke i opslag i 2019. ​

Midlerne udmøntes primært som ph.d.- og postdoc-stipendier, men kan også udmøntes som for eksempel medfinansiering til større strategiske satsninger. Alle ansøgninger vurderes af et eksternt udvalg bestående af europæiske universitetsprofessorer inden for psykiatri eller børne- og ungepsykiatri. Udvalgets bedømmere er uden tæt tilknytning til forskere i Region Hovedstadens Psykiatri. 


Redaktør