​​​​​

Årsager og sygdomsmekanismer for svære sindslidelser

​Carsten Rygaard Hjorthøj fra Psykiatrisk Center København har fået tildelt et post.doc.-stipendie til gennemførelse af projektet: Intra and inter-disorder phenomics of schizophrenia, bipolar disorder, major depressive disorder, autism and ADHD - Integrative psychiatric research.​

Skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse, depression, autisme og ADHD er blandt de mest omkostningfyldte sygdomme i verden - både på det personlige plan og for samfundet som helhed.

De fem sygdomme har en række delvis fælles risikofaktorer. Årsagerne til sygdommene er meget komplekse, og de bagvedliggende sygdomsmekanismer er stort set ukendte.​

I samarbejde mellem Psykiatrisk Center København, Psykiatrisk Center Sct. Hans og Aarhus Universitet er der derfor igangsat et stort projekt - projekt iPSYCH - hvis formål er at identificere årsager og sygdomsmekanismer for disse svære sindslidelser.

Det bevilgede post.doc.-projekt indgår som en del af dette store studie.​

På baggrund af oplysninger i forskellige nationale registre, vil man i dette projekt forsøge at klassificere patienterne ud fra den opnåede behandlingseffekt:

  1. godt eller dårligt respons på behandlingen
  2. Ingen effekt af behandlingen
  3. Selvmord eller selvskadende adfærd

Herigennem håber man at blive i stand til at opstille en række fænotyper (egenskaber) for de fem sygdomme.​
​​

Redaktør