​​​​

CHANGE - Det gælder livet

​Professor Merete Nordentoft har fået tildelt midler til ph.d-projektet:

  • ​CHANGE - It is about life. A randomized clinical trial of two health promoting programs versus standard treatment for patients with schizophrenia.

  • Projektet gennemføre af læge Helene Speyer​.

​Patienter med skizofreni lever 20 år kortere end baggrundsbefolkningen. Desuden har de en markant overdødelighed ved sygdomme, der kan relateres til livsstil, underbehandling af somatiske sygdomme og formentlig også medicinbivirkninger. ​

På Psykiatrisk Center København er der derfor igangsat et stort projekt - projekt CHANGE, hvor man vil undersøge om en indiviualiseret livsstilsintervention (med fokus på at nedbringe rygning, øget fysisk aktivitet og kostforbedringer) sammen med øget fokus på behandling af fysiske sygdomme kan forbedre den fysiske helbredstilstand hos patienter med skizofreni.

Det bevilgede ph.d.-projekt indgår i dette studie.​​

Læs mere om projektet via linket til højre på denne side.​

Redaktør