​​​​​

Er forstyrrelser i hjernens signalsystem en markør for skizofreni?

​Brian Villumsen Broberg fra Psykiatrisk center Glostrup har fået tildelt et post.doc.-stipendie til gennemførelse af projektet: 

  • ​Forbedret behandling af patienter med skizofreni - Kan forstyrrelser i glutamatsystemet betragtes som sårbarhedsmarkører for skizofreni: Et tvillingestudie.

​Omkostningerne til behandling af skizofreni overgår både omkostningerne til behandling af hjertekarsygdomme og til HIV/AIDS.

Nuværende behandlingsmetoder er ikke effektive nok, hvilket til dels skyldes, at man i dag mangler objektivt målbare markører for sygdommen (endofænotyper), som man kan undersøge behandlinger imod.​​

For at kunne udvikle en mere effektiv og individualiseret behandling af skizofreni er det nødvendigt, at identificere årsagerne til sygdommen.
Formålet med dette projekt er at afdække, om forstyrrelser i glutamatsystemet (et af hjernens signalsystemer), kan betegnes som en endofænotype for skizofreni.​
​​

Redaktør