​​​​​

Fører en nedsat evne til at lære af egne fejl til udvikling af skizofreni?

​Professor Kerstin von Plessen fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg har fået tildelt midler til gennemførelse af ph.d.-projektet: Performance monitoring, opmærksom og motorisk udvikling hos børn med øget risiko for udvikling af skizofreni eller bipolar lidelse. ​Projektet gennemføres af læge, Birgitte Klee Burton.

​Børn af forældre med skizofreni har en forhøjet risiko for selv senere i livet at udvikle skizofreni, og de udgør en særlig sårbar gruppe - de såkaldte "high risk" børn.

I et samarbejde mellem Psykiatrisk Center København og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg gennemføres der i øjeblikket et større studie af denne særlige gruppe, hvor det overordnede formål er at identificere tidlige risikomarkører for senere udvikling af psykose hos gruppen af high risk-børn.​

Det bevilgede ph.d.-projekt indgår i dette studie.

Man formoder at nedsat performance monitoring (evnen til at lære af egne fejl) har indflydelse på risikoen for senere i livet at udvikle psykose. Ph.d.-projektet vil undersøge, om high risk-børn har en nedsat performance monitoring.​​

Læs mere om projektet via linket til højre på denne side.​

Redaktør